Top

Hoofd categorie

De categorieafbeeldingen zijn alleen zichtbaar bij de sub-categorieen, deze kunnen kunnen wel of niet getoond worden op de pagina van de 'hoofd' categorie.

Zie: categorie > tabblad instellingen > layout Toon sub categorie blokken in content > NEE of JA

Een sub-categorie maak je door een (nieuwe) categorie te "Plaatsen onder" een bestaande categorie.

Bijvoorbeeld: Sub-categorie A plaatsen onder categorie Hoofd categorie
Product 1
Product 1

Korte omschrijving van product 1

Deze is alleen zichtbaar als je kiest voor layout: 

  • blokken onderelkaar
€ 10,00
€ 7,50
Product 2
Product 2
Korte omschrijving van product 2

Deze is alleen zichtbaar als je kiest voor layout: 
  • blokken onderelkaar
€ 20,00
Product 3
Product 3
Korte omschrijving van product 3

Deze is alleen zichtbaar als je kiest voor layout: 
  • blokken onderelkaar
€ 30,00
Product 4
Product 4
Korte omschrijving van product 4

Deze is alleen zichtbaar als je kiest voor layout: 
  • blokken onderelkaar
€ 40,00